רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מכרזים ודרושים

- פטור ממכרז | אוצר תערוכה

מועד פרסום: 20/02/2020
תאריך אחרון להגשה:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מודיעה על כוונתה להתקשר עם דמאון שוסטרמן לשם אצירת תערוכה בנושא "ייסוד האקדמיה למדעים"

- פטור ממכרז | פרופ' חיים לוי קידר

מועד פרסום: 20/02/2020
תאריך אחרון להגשה:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מודיעה על כוונתה להתקשר עם פרופסור חיים לוי קידר לשם בניית המודל התקציבי של ועדת תל"מ לבחינת תחום הבינה המלאכותית ומדע הנתונים

- פטור ממרכז | חברת רובוסט

מועד פרסום: 20/02/2020
תאריך אחרון להגשה:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מודיעה על כוונתה להתקשר חברת רובוסט לשם ליווי עבודת ועדת תל"מ לבחינת תחום הבינה המלאכותית ומדע הנתונים, סיכום ישיבותיה וכתיבת דוח הוועדה