האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - קישורים חשובים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

קישורים חשובים

1. גופים שונים:
 
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת)
 
מרכז הקשר לשילוב באקדמיה, האקדמיה הלאומית למדעים
http://www.academy.ac.il
 
התכנית הלאומית להשבת אקדמאים
http: //www.israel-braingain.org.il/
טלפון: 03-2118135
 
ISERD: המנהלת הישראלית למו"פ האירופי
 
המרכז לקליטה במדע, המשרד לקליטת העלייה,
http://www.moia.gov.il/Moia_en/Scientists/ AbsorptionCenter.htm
 
ScienceAbroad: ארגון המדענים הישראלים בחו"ל
http://www.scienceabroad.org.il
 
2. מלגות ותמיכות מיוחדות של מל"ג/ות"ת:
 
הקרן לקידום מדעי הרוח
 
מלגות אלון לקליטת חברי סגל צעירים מצטיינים
 
מלגות מעוף לקליטת חברי סגל ערבים מצטיינים
 
3. מרכזי מחקר אקדמיים:
 
אתר תכנית מרכזי המצוינות (I-CORE):
 
התכנית הלאומית לננוטכנולוגיה
 
המרכז לחקר הים התיכון
ראש המרכז: פרופ' צבי בן אברהם, ראש ביה"ס למדעי הים באוניברסיטת חיפה.
 
המרכז לתחליפי דלק ע"י פיתוח מקורות כח חדשניים להנעה חשמלית
ראש המרכז: פרופ' דורון אורבך, בר אילן