רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות ספרים

אוצר המצחפים העבריים: כתבי־יד בכתב עברי מימי־הביניים בציוני תאריך

חלק ג: השנים 1085–1140

סדרה: Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Hebraica
בסדרה Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Hebraica שבחסות מועצת אירופה ואיגוד האקדמיות הבין־לאומי.
בשיתוף עם CNRS, פריז ועם Brepols, בלגייה.
סדרת הפרסומים הזאת היא אחד הפֵּרות של מפעל הפלאוגרפיה, שמטרתו לתעד את התכונות הקודיקולוגיות – הגרפיות, הטכניות והפיזיות – של כל כתבי היד העבריים ששרדו מימי הביניים בציוני תאריכים, מקומות ומעתיקים, לעבד ולמיין תכונות אלו ולהעמיד לרשות החוקרים כלים מבוססים לזיהוי מוצאם של כתבי יד ולאומדן זמנם. האוצר יקיף את כל כתבי היד העבריים בציוני תאריכים מכל ספריות העולם ששרדו עד לשנת 1280. כתבי היד ערוכים כאן בסדר כרונולוגי ומובאים תיאורים קודיקולוגיים מפורטים של דרכי הפקתם, של עיצוב ההעתקים ושל גלגוליהם, וההדרה קפדנית של הקולופונים. את התיאורים מלווה מבחר עשיר של לוחות בגודל טבעי. ההקדמות והתיאורים בעברית ובצרפתית.
בכרך זה מוצגים עשרים ותשעה כתבי יד, רבים מהם פרגמנטריים. מוצאם של שמונה־עשר קטעים הוא מגניזת פוסטאט (קהיר העתיקה), ועוד תשעה נמצאים באוספי פירקוביץ'.
שנת ההוצאה: 2002 תשס''ג
השפה: עברית וצרפתית
מסת"ב: 2-503-51190-190-2
מספר העמודים: 203   מידות (ס"מ): 30.5 × 44   כריכה: קשה