רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

המחיר לקנייה באתר: 160 ₪ 144.00 ₪

הביאור האמצעי של אבן רֻשד לספר הנפש לאריסטו בתרגום משה אבן תבון

סדרה: אוצר כתבי אבן רֻשד – התרגומים העבריים של כתבי אבן רֻשד
בצירוף מבוא, חילופי־נוסח, הערות ורשימת מונחים.
הפילוסוף וחכם ההלכה המוסלמי אבו אל־וליד מוחמד אבן רֻשד (1126–1198) היה מחשובי הפילוסופים של ימי הביניים באסלאם, ביהדות ובנצרות. חשוב במיוחד מפעלו הפרשני לרוב כתבי אריסטו, ופירושיו קנו להם מעמד כהבנה מוסמכת של תורת אריסטו. חלק מן הפירושים לא שרדו במקורם הערבי אלא בתרגום עברי או לטיני. במסגרת מפעל בין־לאומי בחסות איגוד האקדמיות הבין־לאומי מתפרסמות מהדורות ביקורתיות של כל הפירושים האלה בשלוש לשונותיהם. בסדרה זו מתפרסמים הפירושים בנוסחם העברי.
בביאור האמצעי לספר הנפש לאריסטו דבק אבן רֻשד בתפיסתו של אריסטו עצמו ובמסורת הפרשנית של כתביו בדבר מהות הנפש וכוחותיה. עם זה הוא נמנע מלדון כאן בנושא מרכזי בתורת הנפש שלו, טיב השכל האישי ויחסו אל השכל הפועל, ואף בנושא הישארות הנפש. הוגים מוסלמים הזניחו ביאור זה עד שכמעט נעלמו כל כתבי היד שלו בערבית, ומלומדים נוצרים התעלמו ממנו, אך הקוראים היהודים הרבו להתעניין בו. באמצע המאה הי"ג הוא זכה אפוא לשני תרגומים לעברית, האחד, והוא עומד ביסוד המהדורה הזאת, בידי המתרגם הנודע משה אבן תבון, והאחר בידי שם טוב בן יצחק מטורטוסה.
שנת ההוצאה: 2003 תשס"ג
השפה: עברית
מסת"ב: 965-208-162-0
מספר העמודים: 174   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד