רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

המחיר לקנייה באתר: 20 ₪ 18.00 ₪

אימה ועונג: היסטוריה, תרבות ומודרניות במאה התשע־עשרה הארוכה

דברי האקדמיה (הסדרה העברית), כרך ט, חוברת 8

סדרה: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)
המאמר שלפנינו עוסק בתרבות היסטוריה חדשה שנולדה והתגבשה במאה המכונה 'מודרנית' – 'המאה התשע־עשרה הארוכה' שבין התלקחות המהפכה הצרפתית לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. המאמר בוחן את הגילוי מחדש של העבר, את המשא ומתן עמו ואת העיסוק המתמיד והכפייתי בו בחברות הראשונות שחוו את המודרניזציה. נידונים כאן ייצוגי ההיסטוריה בחברות אלו, תנועתם של הייצוגים הללו בתוך תרבות פופולרית עשירה ומִגוון של שימושים בעבר. המאמר חושף שפע של ייצוגים מילוליים, חזותיים וחומריים של העבר בתקופה הנידונה ועמם רפרטואר עשיר של נוהגי שימוש בעבר ופרשנויות עממיות שלו. המאמר הוא תיקון להיסטוריוגרפיה של התפתחות ההיסטוריה ושל גילוי העבר בעידן המודרני. הוא קורא תיגר על ההנחה הרווחת כי פרשנות העבר השלטת במערב אירופה, ובייחוד בבריטניה ובצרפת, שמה דגש בקִדמה, הייתה אופטימית וטוותה סיפור־על ליברלי של המשכיות בין עבר לעתיד באמצעות הווה בטוח המגשר ביניהם. המאמר משחזר ייצוגים של העבר כמרחב שרירותי ומאיים המערער את תפיסת הקִדמה. השחזור נסמך על ניתוח של התפתחות המונח 'אימים', משמעויותיו והשימוש בו בתרבות ההיסטוריה החדשה. עלייתה והתגבשותה של תרבות זו הן ביטוי של מודרניות המוגדרת כאן 'מודרניות מעורבת', שבה התקיים הישן בד בבד עם שינויים אינטנסיביים וחסרי תקדים. הדיון בתרבות ההיסטוריה מאפשר אפוא לא רק לשחזר ולפרש תרבות זו אלא אף להגדיר מחדש את המודרניות.
בילי מלמן היא פרופסור להיסטוריה, ראש הקתדרה ע''ש אנרי גלסברג ללימודי אירופה וראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל־אביב.
שנת ההוצאה: 2013 תשע"ג
השפה: עברית
מסת"ב: ISSN 1565-8457
מספר העמודים: 29   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: רכה