רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

כתבי פילון האלכסנדרוני

כרך רביעי – חלק ראשון: פירוש אליגורי לבראשית א–ה

בעריכת
סדרה: פילון האלכסנדרוני: כתבים
יוצא לאור בשיתוף עם מוסד ביאליק, ירושלים
הסדרה תכלול את כל כתבי פילון בלבוש עברי בשבעה כרכים. בכרך הרביעי מובאים כתביו של פילון המוקדשים לפרשנותו האלגורית לתורה. בחלק הראשון החיבורים האלה: 'אלגוריות החוקים, ספרים א–ג'; 'על הכרובים' (תרגמה והוסיפה מבוא והערות חוה שור); 'על קרבנות קין'; 'על צאצאי קין'.
שנת ההוצאה: 1997 תשנ"ז
השפה: עברית
מסת"ב: 965-342-673-7
מספר העמודים: 318   מידות (ס"מ): 16 × 23.5   כריכה: קשה