רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

אוצר המצחפים העבריים: כתבי־יד בכתב עברי מימי־הביניים בציוני תאריך

חלק ד: השנים 1144–1200

סדרה: Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Hebraica
בשיתוף עם CNRS, פריז ועם Brepols, בלגייה
בסדרה Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Hebraica שבחסות מועצת אירופה ואיגוד האקדמיות הבין־לאומי.

סדרת הפרסומים הזאת היא אחד הפירות של מפעל הפלאוגרפיה, שמטרתו לתעד את התכונות הקודיקולוגיות – הגרפיות, הטכניות והפיזיות – של כל כתבי היד העבריים ששרדו מימי הביניים בציוני תאריכים, מקומות ומעתיקים, לעבד ולמיין תכונות אלו ולהעמיד לרשות החוקרים כלים מבוססים לזיהוי מוצאם של כתבי יד ולאומדן זמנם. האוצר מקיף את כל כתבי היד העבריים בציוני תאריכים מכל ספריות העולם ששרדו עד לשנת 1200. כתבי היד ערוכים כאן בסדר כרונולוגי ומובאים תיאורים קודיקולוגיים מפורטים של דרכי הפקתם, של עיצוב ההעתקים ושל גלגוליהם, וההדרה קפדנית של הקולופונים. את התיאורים מלווה מבחר עשיר של לוחות בגודל טבעי. ההקדמות והתיאורים בעברית ובצרפתית.

בכרך זה מוצגים שלושים ושניים כתבי יד בציוני תאריך. חמישה כתבי יד שתאריכיהם אינם מוטלים בספק אך הם נפקדים מהכרך מובאים בחשבון לצורך אפיון התקופה במיוחד במה שנוגע לתכונות לא קודיקולוגיות, כגון מנייני השנים, ציוני מקומות והתפלגות אזורי ההפקה, המעתיקים ויעדי ההעתקה, תוכן כתב היד, מצע הכתיבה וסוג הכתב. גם בתקופה הזאת עדיין בולטים שני אוספים שבהם שמורים כתבי יד בציוני תאריך – אוסף כתבי היד שבספרייה הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג והאוסף שבספריית בודלי באוקספורד – אך מתרבים כתבי היד ממקורות אחרים. השינוי הזה משקף את שיעור הישרדות כתבי היד שהופקו מחוץ למזרח התיכון, שיעור ההולך וגדל ככל שהזמן נוקף.
שנת ההוצאה: 2006
השפה: עברית וצרפתית
מסת"ב: 2-503-52260-2
מספר העמודים: 246   מידות (ס"מ): 30.5 × 44   כריכה: קשה