רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

כנס בינ"ל: "מיעוטים מוסלמיים בעת החדשה"

ימים ראשון-שלישי, כ"ד-כ"ו בסיוון תשע"ד
כנס בין-לאומי בנושא התקיים ב-22-24 ביוני בבית האקדמיה בירושלים

ערב עיון לכבוד פרופ´ יעקב קליין בהגיעו לגבורות

יום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ד
16:30 בשעה ,2014 ביוני 12
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום מתכבדות להזמינכם לערב עיון לכבוד פרופ´ יעקב קליין
בהגיעו לגבורות

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ´ שלמה פינס

ביום שלישי, כ"ט בניסן תשע"ד
29 באפריל 2014, בשעה 19:00
התכנסות בשעה 18:30
Professor Dominic O’Meara, University of Fribourg: "Saviours of Humanity - Epicurus and Pythagoras in Late Ancient Biography"

כינוס יועצות נשיאי המוסדות לנושא נשים במוסדות להשכלה גבוהה

ז´ בניסן תשע´´ד 
07/04/2014
כינוס ראשון במסגרת פעילותה של הוועדה שהקימו בראשית השנה מל"ג ו-ות"ת.
 

ערב לכבודו של פרופ´ יהושע יורטנר בהגיעו לגבורות

כ´´ט באדר ב´ תשע´´ד
31/03/2014
 
יו"ר: פרופ´ רות ארנון

כנס אדאמס לשנת 2014

כ´´ג אדר א´ ,תשע´´ד 
23 בפברואר 2014
כנס אדאמס לשנת 2014 נערך ב-23 בפברואר 2014 בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שבירושלים.
להלן תוכנית הכנס:

הרצאת אורח: Prof. Agostino Paravicini Bagliani, SISMEL

יום שלישי, י"ח באדר א תשע"ד, 18 בפברואר 2014
בשעה 18:00 (התכנסות בשעה 17:30)
נושא ההרצאה: "Bodily Metaphors and Papal Power in the Middle Ages: New Perspectives"
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41