רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

ערב לזכרו של פרופ´ דוד איילון
(1998-1914) במלאות עשור למותו

17/12/2008
התקיים ביום רביעי, כ´ בכסלו תשס"ט (17/12/2008) בשעה 19:00 בבית האקדמיה

סדנה בין-לאומית בנושא:
New directions of religiosity, religions and virtual global communities
An International Workshop

14/12/2008
התקיימה בימים ראשון-שלישי, יז-יט בכסלו תשס"ט (14-16/12/08) בבית האקדמיה

European Mobility Conference
יום עיון בנושא: תכניות ניידות חוקרים - החזרת מדענים לאירופה, וגם לישראל

01/12/2008
בשיתוף עם נציגי ISERD והאיחוד האירופי ובהשתתפות: סגני נשיא למו"פ, ראשי רשויות מחקר ועוד

סימפוזיון ג´יימס פרנק ומפגש עם שרת המדע של גרמניה

17/11/2008
המרצים: פרופ´ עוזי אבן , פרופ´ רפאל ד´ לוין, פרופ´ יהושע יורטנר,
Prof. Wolfgang Zinith, Prof. Joachim Sauer  and Prof. Ingolf V. Hertel  (יו"ר)

סימפוזיון בין-לאומי בנושא הנירו-ביולוגיה של מחלות על רקע נירו-פסיכיאטרי

02/11/2008
התקיים מיום ראשון ועד יום רביעי ד´-ז´ במרחשוון תשס"ט (5-2 בנובמבר 2008) בבית האקדמיה

ערב עיון לציון מאה שנה להולדתו של
פרופ´ שלמה פינס ז"ל

19/06/2008
מדע ופילוסופיה בימי הביניים:
בין מחשבת ישראל למחשבת העמים  
 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41