רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

"אמתי" ו"משכנע" בספרות: הרצאת חבר האקדמיה פרופ' מנחם ברינקר

יום חמישי, כ"ה בתשרי תשע"ו, 8 באוקטובר 2015, בשעה 18:00

ערב עיון לכבוד פרופ' רות ברמן בהגיעה לגבורות

ט"ו בסיוון תשע"ה, 2 ביוני 2015, בשעה 17:00

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

כ"ז באדר תשע"ה, 18 במרס 2015
פרופ´ טרנס טאו על ?Can the Navier-Stokes Equations Blow Up in Finite Time

מזרח ומערב בעת החדשה - מפגשים, קונפליקטים ודימויים

י"ז-י"ח באדר תשע"ה, 9-8 במרס 2015
סימפוזיון

Big Data and the Future of Research in the Digital Age

כ"ח-ל´ בשבט תשע"ה, 17 בפברואר 2015
כינוס משותף של האקדמיה הצעירה הישראלית והאקדמיה הצעירה הגרמנית

המפגש החמישי של מרכז הקשר לחוקרים ישראלים ויריד תעסוקה אקדמי ייחודי

יום ראשון, ו´ בטבת תשע"ה, 28 בדצמבר 2014
בהשתתפות עשרות נציגי האוניברסיטאות המכללות והגופים התומכים
ביום ראשון, ו´ בטבת תשע"ה, 28 בדצמבר 2014
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31