האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אירועים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

ערב עיון לכבוד פרופ´ הלל פורסטנברג
עם צאתו לגמלאות

19/06/2003
במסגרת הכינוס ´´הסתברות במתמטיקה´´

הרצאת אורח של פרופ´ פיטר משיניסט
מאוניברסיטת הארוורד

09/06/2003
ירצה על
- Assyriology, the Bible, and Comparative Studies
Benno Landsberger´´s Eigenbegrifflichkeit Revisited

יחסים בין-לאומיים בתקופת ארכיון עמרנה המורחבת (1200-1460 לפנה´ס)

21/05/2003
הרצאת אורח של פרופ´´ פנחס ארצי
מאוניברסיטת בר-אילן

ההרכב האתני ביוון באלף השני לפנה´´ס

13/05/2003
הרצאת אורח של פרופ´´ מרגלית פינקלברג
מאוניברסיטת תל-אביב

הרצאה שנתית על שם אלברט איינשטיין

08/05/2003
חתן פרס נובל בכימיה
פרופ´´ ז´´אן-מארי לן

יום עיון בנושא נשים במדע בישראל

01/05/2003
יו´´ר: פרופ´´ רות ארנון
בין השעות: 9:00 - 16:00
בבית האקדמיה

מיחושיו של הח´ליפה - טקסטים,זיכרון והיסטוריה בעיצוב חברה אסלאמית

08/04/2003
הרצאת-אורח של פרופ´´ דוד וסרשטיין
מאוניברסיטת תל-אביב

ע ל ש י ח ה ז כ ו י ו ת

25/03/2003
הרצאת-אורח של פרופ´´ רות גביזון
מהאוניברסיטה העברית בירושלים

ספרייתו של ר´ דוד נונס טורס וניצני הנאורות היהודית במערב אירופה

23/03/2003
הרצאת-אורח של פרופ´´ יוסף קפלן
מהאוניברסיטה העברית בירושלים
50 51 52 53 54 55 56