האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אירועים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

כתובות מלכי אשור -
היסטוריה, היסטוריוגרפיה ואידאולוגיה

20/11/2003
יום עיון לכבוד פרופ´´ חיים תדמור בהגיעו לגבורות

השוואת ציוויליזציות מודרניות:
פלורליזם לעומת הומוגניות

02/11/2003
כינוס בין-לאומי במלואת 80 לשמואל נח אייזנשטדט
בבית האקדמיה: 2-4 בנובמבר 2003

סדנה דו לאומית ישראל - רוסיה
בנושא אופטימיזציה של חומרים

30/06/2003
בהשתתפות משלחת בת שמונה מדענים מרוסיה,
בתאריכים: 30/6 - 1/7 באקדמיה

טקס הענקת מלגות רופא - חוקר
לשנת תשס´ג (2003)

25/06/2003
מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
קרן בת-שבע דה רוטשילד ומשרד הבריאות

ערב עיון לכבוד פרופ´ הלל פורסטנברג
עם צאתו לגמלאות

19/06/2003
במסגרת הכינוס ´´הסתברות במתמטיקה´´

הרצאת אורח של פרופ´ פיטר משיניסט
מאוניברסיטת הארוורד

09/06/2003
ירצה על
- Assyriology, the Bible, and Comparative Studies
Benno Landsberger´´s Eigenbegrifflichkeit Revisited

יחסים בין-לאומיים בתקופת ארכיון עמרנה המורחבת (1200-1460 לפנה´ס)

21/05/2003
הרצאת אורח של פרופ´´ פנחס ארצי
מאוניברסיטת בר-אילן

ההרכב האתני ביוון באלף השני לפנה´´ס

13/05/2003
הרצאת אורח של פרופ´´ מרגלית פינקלברג
מאוניברסיטת תל-אביב
60 61 62 63 64