רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

ערב לזכרו של פרופ´ שמואל שטריקמן
במלאות שלושים למותו

11/12/2003
דברים לזכרו מאת: פרופ´´ יגאל תלמי, פרופ´´ דוד מוכמל, פרופ´´ חגי שקד, עמרי טלמון

הרצאתו של פרופ´ חיים הררי
הצצה ממעמקי האדמה אל ראשית היקום

02/12/2003
לכבוד פרופ´´ ישראל דוסטרובסקי
במלאות לו שמונים וחמש שנה

כתובות מלכי אשור -
היסטוריה, היסטוריוגרפיה ואידאולוגיה

20/11/2003
יום עיון לכבוד פרופ´´ חיים תדמור בהגיעו לגבורות

השוואת ציוויליזציות מודרניות:
פלורליזם לעומת הומוגניות

02/11/2003
כינוס בין-לאומי במלואת 80 לשמואל נח אייזנשטדט
בבית האקדמיה: 2-4 בנובמבר 2003

סדנה דו לאומית ישראל - רוסיה
בנושא אופטימיזציה של חומרים

30/06/2003
בהשתתפות משלחת בת שמונה מדענים מרוסיה,
בתאריכים: 30/6 - 1/7 באקדמיה

טקס הענקת מלגות רופא - חוקר
לשנת תשס´ג (2003)

25/06/2003
מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
קרן בת-שבע דה רוטשילד ומשרד הבריאות

ערב עיון לכבוד פרופ´ הלל פורסטנברג
עם צאתו לגמלאות

19/06/2003
במסגרת הכינוס ´´הסתברות במתמטיקה´´

הרצאת אורח של פרופ´ פיטר משיניסט
מאוניברסיטת הארוורד

09/06/2003
ירצה על
- Assyriology, the Bible, and Comparative Studies
Benno Landsberger´´s Eigenbegrifflichkeit Revisited
50 51 52 53 54 55