רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח של פרופ´ פיטר משיניסט
מאוניברסיטת הארוורד

ירצה על
- Assyriology, the Bible, and Comparative Studies
Benno Landsberger´´s Eigenbegrifflichkeit Revisited
מועד האירוע: 09/06/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה,
התכנסות בשעה 18.30
הרשמה לאירוע: יום שני, ט´ בסיוון תשס´ג
יו´´ר פרופ´´ חיים תדמור
בהשתתפות: