רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

סדנה דו לאומית ישראל - רוסיה
בנושא אופטימיזציה של חומרים

בהשתתפות משלחת בת שמונה מדענים מרוסיה,
בתאריכים: 30/6 - 1/7 באקדמיה
מועד האירוע: 30/06/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: סיוון תשס´ג
הסדנה הדו לאומית בנושא:
Optimization of the composition, structure and properties of metals, oxides, composites, nano - and amorphous materials

הסדנה מתקיימת באקדמיה בתאריכים: 30 ביוני ו- 1 ביולי 2003

סדנה דומה התקיימה באקטרינברג רוסיה, ביוני 2002.
בהשתתפות: