הסכם ראשון לשיתוף פעולה מדעי בין הקרן הלאומית למדע והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והקרן הלאומית הגרמנית למדע - DFG
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הסכם ראשון לשיתוף פעולה מדעי בין הקרן הלאומית למדע והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והקרן הלאומית הגרמנית למדע - DFG

מועד האירוע: 28/10/2003
בהשתתפות: