הרצאתו של פרופ´ חיים הררי<BR>הצצה ממעמקי האדמה אל ראשית היקום <BR>
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאתו של פרופ´ חיים הררי
הצצה ממעמקי האדמה אל ראשית היקום

לכבוד פרופ´´ ישראל דוסטרובסקי
במלאות לו שמונים וחמש שנה
מועד האירוע: 02/12/2003
מקום האירוע: התכנסות בשעה 18.30

בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ז´ בכסלו תשס´ד
יו´´ר פרופ´´ יעקב זיו, נשיא האקדמיה
בהשתתפות: