ערב לזכרו של פרופ´ שמואל שטריקמן<BR>במלאות שלושים למותו
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב לזכרו של פרופ´ שמואל שטריקמן
במלאות שלושים למותו

דברים לזכרו מאת: פרופ´´ יגאל תלמי, פרופ´´ דוד מוכמל, פרופ´´ חגי שקד, עמרי טלמון
מועד האירוע: 11/12/2003
מקום האירוע: התכנסות בשעה 18.00

בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יום חמישי, ט´ז בכסלו תשס´ד
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומכון ויצמן למדע


דברים לזכרו

פרופ´´ יגאל תלמי
פרופ´´ דוד מוכמל
פרופ´´ חגי שקד
עמרי טלמון

יו´´ר: פרופ´´ דן שכטמן
בהשתתפות: