רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום מידע על התכנית המדעית של האיחוד האירופי לקידום נושאים חדשניים ומתפתחים במחקר

בשיתוף האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, קרן ביכורה ונציג הנציבות האירופית המטפל בתכנית.
מועד האירוע: 19/02/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה
התכנסות ב- 9:40
הרשמה לאירוע: יום ה´, כ´ז בשבט תשס´ד
INFO DAY on NEST
NEW AND EMERGING SCIENCE AND TECHNOLOGY


האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, קרן ביכורה וארגון ISERD יזמו ´´יום-מידע´´ בתכנית NEST (התכנית המדעית של האיחוד האירופי לקידום נושאים חדשניים ומתפתחים במחקר) בשיתוף נציג הנציבות האירופית המטפל בתכנית. ביום המידע אנחנו מעוניינים להשפיע על הגדלת מספר הפרויקטים הישראליים המוגשים ל NEST וכן לשפר את סיכוייהם להתקבל.

יום העיון יתקיים בין השעות: 10:00 - 13:00
בתכנית:

מר מרסל שטאון, מנכ´´ל ISERD
ברכות ודברי פתיחה על NEST

פרופ´´ פאול זינגר, יו´´ר הנהלת תכנית ביכורה של הקרן הלאומית למדע
סקירה על תכנית ביכורה התכנית הישראלית לקידום נושאים חדשניים מתפתחים

Mr. Carlos Saraiva Martins, NEST Scientific Officer
Guest presenter from the European Commission
הצגה מקיפה של NEST


לנוחיותכם ניתן להוריד ולמלא טופס אישור השתתפות (בפורמט doc. - בכפתור ´´חומר נוסף´´ למטה מימין - או בפורמט pdf. - בכפתור משמאל)
ולשלחו לדוא´´ל boblap@academy.ac.il או בפקס 02-5676242
אל: בוב לפידות, מנהל האגף הבין-לאומי, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בהשתתפות: