רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח: פרופ´ מרים רוזן-איילון

לתולדותיו של המסגד הלבן ברמלה
מועד האירוע: 09/03/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ט´ז באדר תשס´ד
יו´´ר: פרופ´´ שאול שקד
בהשתתפות: