רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח: פרופ´ אהרון ליש

השריעה בישראל- סיגולו של המשפט ההלכתי לזמן המודרני בסביבה זרה
מועד האירוע: 16/03/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה
התכנסות בשעה 18:30
הרשמה לאירוע: יום ג´, כ´ג באדר תשס´ד
יו´´ר: פרופ´´ יוחנן פרידמן
בהשתתפות: