רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון בנושא: תגובות לשנאת ישראל בחברה היהודית המסורתית

מועד האירוע: 27/10/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה
כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז´בונטינסקי 43, ירושלים


הרשמה לאירוע: יום רביעי, י´ב בחשון תשס´ה


15:00 - 16:30 מושב ראשון
יו´´ר: פרופ´´ ב´´ז קדר

פרופ´´ ירון אליאב: יחסי יהודים ורומאים - מבט מחודש
פרופ´´ מנחם בן-ששון: זיכרון ושכחה של שמדות האסלאם
פרופ´´ חגי בן-שמאי: האסלאם בהגותם של הקראים בימי-הביניים התיכוניים

17:00 - 18:30 מושב שני
יו´´ר: פרופ´´ אברהם גרוסמן

פרופ´´ ג´´רמי כהן: היהודים והצליבה
פרופ´´ קנת סטאו: ריאליזם והומור שחור - מלכים ועלילות רצח בעיני יהודים בימי הביניים
פרופ´´ אורה לימור ופרופ´´ ישראל יובל: אדיפוס היהודי - סיפור נוצריותשובה יהודית בצידו

18:30 - כיבוד קל

19:15 - שולחן עגול
ד´´ר אלישבע באומגרטן
פרופ´´ ישעיהו גפני
פרופ´´ יוסף קפלן
פרופ´´ ש´´נ אייזנשטדט
פרופ´´ ב´´ז קדר (מנחה)

בהשתתפות: