רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופסור מנחם הרן
במלאת לו שמונים שנה

ביום שני, ז´´ בשבט תשס´´ה, 17 בינואר 2005
בבית האקדמיה
מועד האירוע: 17/01/2005
מקום האירוע: רחוב ז´בוטינסקי 43
כיכר אלברט איינשטיין, ירושלים
הרשמה לאירוע: יום שני, ז´ בשבט תשס´ה
15:00 התכנסות

15:30 מושב ראשון

יו´´ר פרופ´´ בנימין ז´´ קדר
יושב ראש החטיבה למדעי הרוח,
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ברכות

פרופ´´ מנחם יערי
נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פרופ´´ סטיב קפלן
דיקן הפקולטה למדעי הרוח,
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ´´ נילי שופק
החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה

Professor John a. Emerton
St John´´s College, Cambridge
Was the Book of Genesis Written in the Second Century BCE?
On the Minimalist Tendency in Biblical Scholarship

ד´´ר ברוך יעקב שוורץ
החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים
השערת התעודות בחקר התורה : תוקפה של התיאוריה

17:10 הפסקת קפה

17:15 מושב שני

יו´´ר: פרופ´´ שרה יפת
החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ´´ אביגדור הורוויץ
החוג למקרא ולמזרח הקדום,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
הפולחן במקרא לאור מקורות מהמזרח הקדום:
אופקים חדשים

פרופ´´ אבי הורביץ
החוג למקרא והחוג ללשון עברית,
האוניברסיטה העברית בירושלים
מוקדם ומאוחר בלשון המקרא

פרופ´´ מיכאל פוקס
המחלקה לעברית ולשפות שמיות,
אוניברסיטת ויסקונסין
מהותה של ספרות החכמה הישראלית

פרופ´´ אליעזר אד נרינשטיין
החוג למקרא, אוניברסיטת תל-אביב
היבטים פוסט-מודרניים בחקר המקרא: מדוע הם הכרחיים?

דברים
פרופ´´ מנחם הרןנא לאשר השתתפות לגב´´ רות חנוכה
ruth@academy.ac.il
בטלפון 02-567-6200 או בפקס 02-566-6059
בהשתתפות: