רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב לכבוד
פרופסור יובל נאמן
במלאת לו שמונים שנה

ביום רביעי, ט´´ באייר תשס´´ה, (18/05/05)
בבית האקדמיה.
מועד האירוע: 18/05/2005
הרשמה לאירוע: יום רביעי, ט´ באייר תשס´ה
ישאו דברים:

פרופסור חיים הררי
פרופסור דוד הורן
פרופסור אליעזר רבינוביץ
פרופסור יהושע יורטנר

18:30 התכנסות וברכות
19:00 ארוחת ערב

הכניסה בהזמנות בלבד. לפרטים ואישור השתתפות-
עד 15/5/05 - גב´´ רות חנוכה
בטלפון: 02-567-6200 פקס: 02-566-6059
בהשתתפות: