רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

סדנה במדיניות מדע

בנושא:
אתגרים בקידום לימודי מדעים ניסויים בבתי הספר התיכוניים
מועד האירוע: 15/06/2005
מקום האירוע: בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יום רביעי, ח´ בסיוון תשס´ה
מרצה: פרופ´´ יצחק פרנס
האוניברסיטה העברית
בהשתתפות: