רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לרגל פרסום
הקוראן בתרגומו העברי של
פרופסור אורי רובין

התקיים ביום שלישי, י"ב בכסלו תשס"ו, (13/12/05) 
בבית האקדמיה
מועד האירוע: 13/12/2005
מקום האירוע: כיכר אלברט איינשטיין
רח´ ז´בוטינסקי 43
ירושלים
הרשמה לאירוע: יום שלישי, י´ב בכסלו תשס´ו
ההרצאות שנישאו:
 
 פרופ´ יוחנן פרידמן (יו"ר), 
            האוניברסיטה העברית
 
פרופ´ מאיר בר־אשר, האוניברסיטה העברית
           ´עשינו אותו קוראן ערבי למען תשכילו להבין´
           השקפות מוסלמיות בשאלת תרגום הקוראן

ד"ר נאסר בסל, אוניברסיטת תל-אביב
           ´זה ספר אל־קורעאנו מהישמעאלים´
           על תרגומי הקוראן לעברית מלשונות אירופה

פרופ´ אורי רובין, אוניברסיטת תל-אביב
           הקוראן בלבוש עברי: כיצד לתרגם?
 
 
בהשתתפות: