רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הוועדה לבדיקת מצב הארכיאולוגיה מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מזמינה את הציבור לימי העיון המציגים את עבודת הוועדה
בימים רביעי וחמישי ט´-י´ סיוון תשע"ב / 31-30 במאי 2012
בבית האקדמיה 
מועד האירוע: 31/05/2012
מקום האירוע: בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כיכר אלברט איינשטיין, ירושלים
הרשמה לאירוע: ט´-י´ סיוון תשע
 
 יום רביעי 30.5

 9:00 - התכנסות
 9:30 -9:45 ברכות: פרופ´ ב"ז קדר סגן נשיאת האקדמיה
   דברי פתיחה: פרופ´ יורם צפריר - יו"ר הוועדה מטעם האקדמיה
 
1. מצב המחקר הארכיאולוגי בישראל
 9:45 - 10:15 סיכום ביניים של דיוני וועדת המשנה לענייני מחקר: פרופ´ סטיב רוזן
 10:15 - 11:00 פאנל בעקבות הדברים בהשתתפות: פרופ´ עמיחי מזר, ד"ר רפי פרנקל, ד"ר אליזבטה בוארטו, ד"ר אסף נתיב
 11:20 - 13:00 המשך הפאנל ודיון פתוח לקהל
 
2. הוראת הארכיאולוגיה באקדמיה בישראל לאור ועדת המל"ג
 14:00 - 14:30 דו"ח המל"ג והמלצות הוועדה בעקבותיו: פרופ´ עמיחי מזר
 14:30 - 15:30 פאנל בעקבות הדברים בהשתתפות: פרופ´ אורן טל, פרופ´ זאב וייס, פרופ´ אבי פאוסט, פרופ´ סטיב רוזן 
16:45-15:50: המשך הפאנל ודיון פתוח לקהל
 
יום חמישי 31.5

 8:30 התכנסות
3. העבודה הארכיאולוגית בישראל
 900- 9:40 בין מכשול למשאב-  הארכיאולוגיה במערב אירופה כיום: ד"ר נתן שלנגר
 9:40 - 10:30 רשות העתיקות - פעילות וחזון: מר שוקה דורפמן, מנכ"ל רשות העתיקות
 10:30- 11:00 פאנל ודיון פתוח בהשתתפות: פרופ´ איבון פרידמן, ד"ר צביקה צוק
 
4. חברה וארכיאולוגיה
 11:15-11:45 הצגת הנושאים שבדיון הוועדה (שוד וסחר עתיקות, שימור ושמירת אתרים, אתיקה, שמירת מורשת וערכי תרבות וכדו´): פרופ´ יורם צפריר
 11:45 -  12:30 ערכי תרבות ארכיאולוגים - מה הם?: פרופ´ מייק טרנר
 
5. 13:30- 14:30  פאנל תגובות בהשתתפות: פרופ´ רוני רייך, פרופ´ רפי גרינברג
   ודיון פתוח לקהל בנושאי חברה וארכיאולוגיה
 
6. 14:30 - 16:30 המשך הדיון
   ודברי סיכום: פרופ´ ב"ז קדר

 
לאישור השתתפות : גב´ כוכי מימרן 02-5676222
 ולפרטים נוספים: ד"ר איציק שי, מרכז הוועדה 054-4700596; shai.itzick@gmail.com
בהשתתפות: