רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ´ יעקב קליין בהגיעו לגבורות

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום מתכבדות להזמינכם לערב עיון לכבוד פרופ´ יעקב קליין
בהגיעו לגבורות
מועד האירוע:
יום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ד
16:30 בשעה ,2014 ביוני 12
מקום האירוע:
בסיום הערב תהיה קבלת פנים חגיגית 
 
בבית האקדמיה
כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז´בוטינסקי 43
ירושלים
ביום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ד
16:30 בשעה ,2014 ביוני 12
 
מושב ראשון
18:00-16:30
יושב ראש: פרופ´ נתן וסרמן
 האוניברסיטה העברית בירושלים

ברכות
פרופ´ יוסף קפלן
 יו"ר החטיבה למדעי הרוח
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד´´ר יצחק צפתי
 האגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום

Prof. Walther Sallaberger
Ludwig-Maximilians-Universität München
The Emergence of the Mesopotamian Pantheon

פרופ´ יורם כהן
אוניברסיטת תל-אביב
אנליל ונמזיתרה - גלגולה של יצירת חכמה מסופוטמית

ד´´ר אורי גבאי
האוניברסיטה העברית בירושלים
על תופים ועל אלים מתים:
 מוסיקה, פולחן ומיתוס במסופוטמיה הקדומה

הפסקת קפה
 
מושב שני
18:30-20:00
 
יושב ראש: פרופ´ מרדכי כוגן
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
ד"ר נילי סמט
אוניברסיטת בר-אילן
הזיקה בין עלילת גלגמש למגילת קהלת: בחינה מחודשת
 
פרופ´ גרשון גליל
אוניברסיטת חיפה
עלייתה ושקיעתה של ממלכת פלשתן/פתן/עמק לאור ממצאים אפיגרפיים וארכיאולוגיים חדשים
 
פרופ´ חיים כהן
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

חמישה מקרים נוספים של ´רעים לא נאמנים´ - משמעים רגילים של מילים בעברית בת-זמננו שנולדו מתוך טעות, כל מקרה לאור האכדית:
בלשן, מכלת, ערוב, ערש, תבל
 
יובל קליין
דבר המשפחה
 
בסיום הערב תהיה קבלת פנים חגיגית
בהשתתפות:
פרופ´ נתן וסרמן
פרופ´ יוסף קפלן
ד"ר יצחק צפתי
Prof. Walther Sallaberger
פרופ´ יורם כהן
ד"ר אורי גבאי
פרופ´ מרדכי כוגן
ד"ר נילי סמט
פרופ´ גרשון גליל
פרופ´ חיים כהן
יובל קליין