רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס בין-אקדמיות צרפת-ישראל במתמטיקה

חברי הוועדה המארגנת: פרופ´ דוד קשדן, פרופ´ מיכאל רבין,
 Prof. Christophe Soulé, Prof. Jean-Christophe Yoccoz

מועד האירוע:
י´´ג-י´´ד בסיוון תשע´´ג 
22/05/2013
בהשתתפות: פרופ´ רות ארנון, פרופ´ רן רז, פרופ´ ליאוניד פולטרוביץ, פרופ´ תמר ציגלר, פרופ´ גיל קלאי

Prof. Catherine Bréchignac, Prof. Claude Berrou, Prof. Oliver Faugeras, Vincent Lafforgue, Prof. Claire Mathieu, Prof. Jean-Francois Quint, Prof. Michèle Vergne
בהשתתפות:
פרופ´ רות ארנון,
פרופ´ רן רז,
פרופ´ ליאוניד פולטרוביץ,
פרופ´ תמר ציגלר,
פרופ´ גיל קלאי