רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

Multilingual Digital Collections for Comparative History and Transnational Research

מועד האירוע:
י´´ט-כ´ באדר א´ תשע´´ד 
19/02/2014
בהשתתפות: פרופ´ קמילה אדנג, פרופ´ מלאכי בית-אריה, פרופ´ ליאור וולף, ד"ר ריימונד ליכט, דורית לרר, דור עברי, ד"ר מיכה פרי, פרופ´ יוסף ציגלר, פרופ´ ב"ז קדר, פרופ´ יעקב שוויקה, ד"ר רוני שוויקה
 
Prof. Agostino Paravicini Bagliani, Dr. André Binggeli, Prof. Nicole Bériou, Dr. Nuria Martínez-de-Castilla, Dr. Emiliano Degli Innocenti, Prof. Pieter De Leemans, Prof. Jost Gippert, Prof. Danielle Jacquart, Prof. Caroline Macé, Prof. Cyril Masset, Prof. Svetlina Nikolova, Prof. Christian-Emil Ore, Dr. Levente Seláf,
Prof. Rudolf Simek
בהשתתפות:
 
פרופ´ קמילה אדנג,
פרופ´ מלאכי בית-אריה,
פרופ´ ליאור וולף,
ד"ר ריימונד ליכט,
דורית לרר,
דור עברי,
ד"ר מיכה פרי,
פרופ´ יוסף ציגלר,
פרופ´ ב"ז קדר,
פרופ´ יעקב שוויקה,
ד"ר רוני שוויקה
Prof. Agostino Paravicini Bagliani,
Dr. André Binggeli,
Prof. Nicole Bériou,
Dr. Nuria Martínez-de-Castilla,
Dr. Emiliano Degli Innocenti,
Prof. Pieter De Leemans,
Prof. Jost Gippert,
Prof. Danielle Jacquart,
Prof. Caroline Macé,
Prof. Cyril Masset,
Prof. Svetlina Nikolova,
Prof. Christian-Emil Ore,
Dr. Levente Seláf,
Prof. Rudolf Simek.