רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לציון מאה שנה להולדתו של פרופ´ נתן רוטנשטרייך ז"ל

אירוע לציון צאתו לאור של הספר "ההוויה הלאומית וההוויה האנושית - מעיוני נתן רוטנשטרייך"
מועד האירוע: כ"ג בכסלו תשע"ה, 15 בדצמבר 2014
מקום האירוע: בית האקדמיה, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים
הרשמה לאירוע:
ערב עיון לציון מאה שנה להולדתו של פרופ´ נתן רוטנשטרייך ז"ל ולרגל צאתו לאור של הספר "ההוויה הלאומית וההוויה האנושית - מעיוני נתן רוטנשטרייך", בעריכת אברהם שפירא בהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.
 
 
יושב ראש
פרופ´ זאב שטרנהל
חבר האקדמיה

ברכות
פרופ´ מנחם בן-ששון
נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

על הספר ומחברו
פרופ´ אברהם שפירא
אוניברסיטת תל-אביב

דבר המשפחה
אפרת בלברג-רוטנשטרייך

בין פילוסופיה לפרהסיה
פרופ´ שלמה אבינרי
חבר האקדמיה

עם גורדון בעידן הפוליטיקה
מוקי צור
 
בהשתתפות: