רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

מזרח ומערב בעת החדשה - מפגשים, קונפליקטים ודימויים

סימפוזיון
מועד האירוע: י"ז-י"ח באדר תשע"ה, 9-8 במרס 2015
מקום האירוע:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתכבדת להזמינכם
לסימפוזיון בנושא

"מזרח ומערב בעת החדשה
מפגשים, קונפליקטים ודימויים"


להורדת תוכנית הסימפוזיון המלאה לחצו כאן

הסימפוזיון יתקיים בימים ראשון-שני, י"ז-י"ח באדר תשע"ה
9-8 במרס 2015

בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז´בוטינסקי 43 , ירושלים

אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן
דוא"ל cochi@academy.ac.il
טל´: 02-5676240
חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה
הסימפוזיון יתקיים בימים ראשון-שני, י"ז-י"ח באדר תשע"ה
9-8 במרס 2015 בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז´בוטינסקי 43 , ירושלים
 
אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן
דוא"ל cochi@academy.ac.il
טל´: 02-5676240
חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה
הרשמה לאירוע: דוא"ל cochi@academy.ac.il
טל´: 02-5676240
בהשתתפות: