ספרות והיסטוריה: מבט מהשוליים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ספרות והיסטוריה: מבט מהשוליים

מפגש דו-לאומי במדעי הרוח
מועד האירוע: י״ב-י״ג בכסלו תשע״ז, 13-12 בדצמבר 2016
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
הרשמה לאירוע: גב' כוכי מימרן, טל' 02-5676240, דוא"ל cochi@academy.ac.il
 
 
על פי ההסכם עם החברה המלכותית של קנדה לכינון סדרת כינוסים במדעי הרוח ובמדעי הטבע לסירוגין, התקיים באקדמיה ב-13-12 בדצמבר 2016 כינוס דו-לאומי במדעי הרוח בנושא "ספרות והיסטוריה: מבט מהשוליים". בראש הכינוס ישב ראש חטיבת מדעי הרוח, יוסף קפלן, והרצו בו חוקרים חשובים, קנדים וישראלים, בחקר הספרות וההיסטוריה. שתי ההרצאות המובילות היו של חברת האקדמיה מרגלית פינקלברג ושל הנשיא הנכנס של החברה המלכותית של קנדה פרופ' צ'אד גאפילד. 
 
בהשתתפות: