רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס האקדמיה הצעירה: "מדעי הרוח, האוניברסיטה ובתי הספר"

מועד האירוע: כ"ח באדר תשע"ז, 26 במרס 2017, בשעה 09:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: