רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הישיבה הפתוחה של האספה הכללית וטקס הצטרפותם של החברים החדשים

מועד האירוע:
יום שלישי, ערב נר שישי של חנוכה תשפ״א, 15 בדצמבר 2020 בשעות 18:00-16:00
הרשמה לאירוע:
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: