רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד חבר האקדמיה פרופ' יקיר אהרונוב בהגיעו לגיל 90

מועד האירוע: יום ראשון י"ב במרחשוון תשפ"ג, 6 בנובמבר 2022, בשעות 18:30-16:30
 
בהשתתפות: