רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

***הכינוס נדחה*** ערב עיון לכבוד חבר האקדמיה פרופ' איתן קולברג בהגיעו לגבורות

מועד האירוע: ביום רביעי י' במרחשוון תשפ"ד, 25 באוקטובר 2023 בשעות 17:00-13:45
***הכינוס נדחה. הודעה על מועד חדש תפורסם בהמשך***
 
בהשתתפות: