***הכינוס נדחה*** | כינוס בין-לאומי משותף עם האקדמיה למדעים של ארה"ב | Alleviating Global Water Scarcity by Desalination and Water Reuse
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

***הכינוס נדחה*** | כינוס בין-לאומי משותף עם האקדמיה למדעים של ארה"ב | Alleviating Global Water Scarcity by Desalination and Water Reuse

מועד האירוע:
ימים שני-שלישי, כ"ב-כ"ג בחשוון תשפ"ד, 7-6 בנובמבר 2023
מקום האירוע:
בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
***הכינוס נדחה! הודעה על מועד חדש תפורסם בהמשך***
 
בהשתתפות: