פרופ' דוד אשרי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' דוד אשרי

פרופ' דוד אשרי

שנת הבחירה: תשנ"ב 1991
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לימודים קלאסיים
תאריך הפטירה: כ"ז בשבט תש"ס, 3 בפברואר 2000

קישורים נוספים: