פרופ' יהושע בר-הלל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יהושע בר-הלל

פרופ' יהושע בר-הלל

שנת הבחירה: תשכ''ג 1963
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לוגיקה, פילוסופיה של המדעים
תאריך הפטירה: כ"א בתשרי תשל"ו, 25 בספטמבר 1975