רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' חיים יונה גרינפלד

פרופ' חיים יונה גרינפלד

שנת הבחירה: תשל''ה 1994
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: בלשנות ושפות שמיות
תאריך הפטירה: י' באדר ב' תשנ''ה, 12 במרס 1995