פרופ' חיים יונה גרינפלד
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' חיים יונה גרינפלד

פרופ' חיים יונה גרינפלד

שנת הבחירה: תשנ''ה 1994
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: בלשנות, שפות שמיות
תאריך הפטירה: י" באדר ב" תשנ"ה, 12 במרס 1995