פרופ' עמוס דה-שליט
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' עמוס דה-שליט

פרופ' עמוס דה-שליט

שנת הבחירה: תשכ''ג 1963
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: פיזיקה
תאריך הפטירה: י"ט באלול תשכ"ט, 2 בספטמבר 1969