פרופ' גיאורג האז
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' גיאורג האז

פרופ' גיאורג האז

שנת הבחירה: תשכ''ו 1966
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: זואולוגיה
תאריך הפטירה: י"ד באלול תשמ"א, 13 בספטמבר 1981