פרופ' חיים וירשובסקי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' חיים וירשובסקי

פרופ' חיים וירשובסקי

שנת הבחירה: תשכ"א 1961
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לימודים קלאסיים
תאריך הפטירה: י" באלול תשל"ז, 24 באוגוסט 1977