פרופ' סולי גבריאל כהן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' סולי גבריאל כהן

פרופ' סולי גבריאל כהן

שנת הבחירה: תשכ"ד 1964
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: פיזיקה ניסויית
תאריך הפטירה: כ"ז באדר א" תשמ"ד, 1 במרס 1984