פרופ' הנס יעקב פולוצקי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' הנס יעקב פולוצקי

פרופ' הנס יעקב פולוצקי

שנת הבחירה: תש''ך 1959
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: בלשנות
תאריך הפטירה: ט" באב תשנ"א, 10 באוגוסט 1991

קישורים נוספים: