פרופ' שלמה פינס
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שלמה פינס

פרופ' שלמה פינס

שנת הבחירה: תש"ך 1960
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: פילוסופיה
תאריך הפטירה: י"ב בטבת תש"ן, 9 בינואר 1990