רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' מנחם שטרן

פרופ' מנחם שטרן

שנת הבחירה: תשל"ח 1978
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: תולדות עם ישראל
תאריך הפטירה: י"ט בסיוון תשמ"ט, 22 ביוני 1989