פרופ' רוני אלנבלום
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' רוני אלנבלום

פרופ' רוני אלנבלום

שנת הבחירה: תשע"ז 2017
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: גאוגרפיה
תאריך הפטירה: כ"ג בטבת תשפ"א, 7 בינואר 2021

קישורים נוספים: