דו´ח ועדת המומחים לשימור ופיתוח האוספים הביולוגיים בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דו´ח ועדת המומחים לשימור ופיתוח האוספים הביולוגיים בישראל

דו´ח ועדת המומחים
לשימור ופיתוח
האוספים הביולוגיים בישראל
 
2001

 
מתחילת המאה הקודמת ובמשך שנים רבות, נעשתה עבודה באיסוף וקטלוג העושר הביולוגי של ארץ-ישראל, ד´´ר י. אהרוני התחיל בחקירת הפאונה האזורית בראשית המאה הקודמת. בשנות העשרים החלו הבוטנאים אייג, זהרי ופיינבורן בייסוד ההרבריום.
מכיוון שעיקרם המכריע של האוספים מצויים בשתי אוניברסיטאות, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל-אביב, הדו´´ח מתייחס לאוספים בשתי אוניברסיטאות אלה.
 
בארבעים השנים האחרונות עבר מרכז ההתעניינות בחקר המדעים הביולוגיים בהדרגה מהאספקט הטכסונומי- סיסטמתי לאספקט המולקולרי - פיזיולוגי - אקולוגי. כתוצאה מכך חל בשתי האוניברסיטאות כרסום במינויים האקדמיים בתחומים של האוספים, ומורגשת הזנחה בהתייחסות לאוספים הקיימים. הזנחה זו נוגדת את הצרכים הקיימים כיום במדעי החיים הן במחקר והן בהוראה.
וכך, מזה כמה שנים ניצבים האוספים הלאומיים הביולוגיים שלנו בפני בעיה קיומית. בניגוד למצב השורר בתחום זה במדינות אחרות בהן קיימת תמיכה לאומית נרחבת בנושא (במסגרת של מוזיאונים לטבע, גנים בוטניים, זאולוגיים וכו´) אצלנו התקציבים הלאומיים המוקצים לנושא אינם מספיקים. הפעלה הולמת של אוספים ביולוגיים מחייבת הבטחת פעילותם למשך זמן ממושך ודורשת סגל מרצים- אוצרים ומנהלי אוספים בעלי ניסיון, ושל בנוי ותחזוקה הולמים.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ערה לחשיבות העצומה של האוספים כמקור מידע בסיסי לתיעוד ומחקר של החי והצומח בארץ ישראל, להבנת המגוון הביולוגי והשונות הטבעית, ולחקר תהליכי אבולוציה ברמת האורגניזם, ואף הכירה באוספים אלו כ´´אוספים לאומיים´´ של המדינה.
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל